Skip to content
Om oss

Alf Engen a.s ble etablert så tidlig som i 1954 av Alf Engen og er således en gammel maskinentreprenørbedrift i Sunndal. Etter mer enn 50 år i lokalsamfunnets tjeneste, har vi opparbeidet oss rike erfaringer og gode tradisjoner i anleggsbransjen. Vår kundegruppe er i hovedsak industri, offentlige etater og bedriftsmarkedet forøvrig, men vi leverer også tjenester til privatmarkedet.

Sertifiseringer / Godkjenninger

 

Målsetting

Vår målsetting er at driften skal gi overskudd, og dermed skape og opprettholde trygge arbeidsplasser for våre ansatte.

Vi skal ha fornøyde kunder. Dette søker vi å oppnå ved å utføre arbeidene i hht. kundens spesifikasjoner til riktig tid og ved å gjøre jobben riktig første gang.

 

Historisk tilbakeblikk

Alf Engen kom til Sunndalsøra fra Åndalsnes under utbyggingen av Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) på begynnelsen av 50-tallet.

I 1954, da utbyggingen gikk mot slutten og produksjonen ved ÅSV startet, fant han ut at nå var det på tide å starte sin egen virksomhet. De første årene var det i hovedsak vei, vann og kloakk (kommunaltekniske anlegg) og tomtearbeider som var hans arbeidsoppgaver. Oppdragsgivere var i hovedsak ÅSV, Sunndal kommune og private utbyggere.

På begynnelsen av 1960-tallet ble virksomheten utvidet med flere maskiner. Mange utbyggingsoppgaver sto for tur i Sunndal kommune. Her kan nevnes i usortert rekkefølge, Sunndal Butikksenter (i dag Amfisenter Sunndal), Kristiansund Oppdal Auto, Nordmøre Yrkesskole (i dag Sunndal Videregående Skole) og mange private boligtomter. Etter hvert ble bedriftens tjenester i stor grad rettet mot ÅSV (i dag Hydro Aluminium Sunndal), som i mange år var bedriftens største kunde.

Bedriften har opp gjennom årene vært en aktiv aktør på kommunaltekniske anlegg i forbindelse med utbygging av kommunale boligområder, og har vært delaktig i utbyggingsprosjekt i alle kommunens kretser.

Vedlikehold av maskiner og utstyr ble de første årene utført utendørs eller i leide lokaler i en gammel trekkfull og uisolert garasje i Litledalen. På slutten av 1960 tallet var aktiviteten så stor at behovet for egne lokaler meldte seg. Bedriften fikk da tomt i Nordmørsveien hvor nye lokaler ble bygget og sto innflyttingsklar i 1970. Samme år ble bedriften omdannet til aksjeselskap. Etter innflyttingen i nye lokaler ble bedriften en aktør også innen mekaniske fagområder. I perioder sysselsatte bedriften 25 – 30 mann innen dette fagområdet og var delaktig i store prosjekter på “verket”. Bedriften produserte en tid sand- og sementsiloer til betongstasjoner og Statens Vegvesen.

Opp gjennom årene har bemanningen i bedriften variert i takt med arbeidsoppgavene, fra godt over 120 ansatte på det meste og ned til dagens bemanning med totalt ca. 14 årsverk.

I 1987 besluttet bedriften å bygge nytt bygg hvor den i dag er lokalisert. Bedriften flyttet inn i nye lokaler i Industriveien ved årsskiftet 1988/1989. Samtidig gjennomførte bedriften en fisjon og fremstår i dag som tre firmaer, et holdingselskap (Engen Holding as), et eiendomsselskap (Industriveien 19 as) og et driftsselskap (Alf Engen as).

 

Ansatte

NavnFunksjonTelefon
   
Tore EngenDaglig leder913 33 073
Andreas Ruud NygårdFagarbeider920 30 277
Edvin GjersvollFagarbeider975 89 783
John Erik SmistadFagarbeider416 20 279
Alf Inge UlvundFagarbeider905 39 938
Asbjørn GjøvikFagarbeider911 31 539
Magne FursetFagarbeider915 22 404
Gjermund SmistadSjåfør / Hj.arbeider958 49 201
Runar LervikFagarbeider977 11 994
Nils LillebråtenFagarbeider913 88 815
Samuel HelgasonMaskinfører975 89 629
Mali EngenKontormedarbeider994 58 022
Thea Mikkelsen Sjåfør / Hj.arbeider918 48 206