Skip to content
Knuseverk

Ved vårt knuseverk i Litledalen produserer vi forskjellige produkter til private og profesjonelle kunder. Vi kan tilby grus, sand, singel og bærelagsmasser i flere fraksjoner, som dekker de fleste behov innen vei- og grunnarbeid, samt tilslag til betongprodusenter.

Produktoversikt

Våre produksjonsenheter er mobile og vi utfører knuseoppdrag for kunder ute i distriktet. Produksjonsenhetene består av bl.a.: Grovknuser på belter, Sorteringsverk på belter, Finknuser semimontert, Sorteringsverk semimontert.

Knuseverk
Knuseverk
Knuseverk