Skip to content

Offentlig godkjent entreprenør

Tjenester til industri, anlegg,
transport og mye mer

Våre tjenester

Vi tar på oss oppdrag innen bl.a. veibygging, tomtegraving, kommunaltekniske anlegg, lasting og transport av masse, muring av natursteinsmurer, transportoppdrag, betongsaging / -boring, park- og grøntanlegg, mobilkrantjenester.

Vi har også godkjennelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for mottak av returasfalt og returbetong.

Maskin

Vi disponerer en maskinpark som bl.a. består av gravemaskiner (1,5 – 39 tonn), hjullastere (8 – 30 tonn), moderne transportmateriell, mobilkran, moderne maskiner for behandling og knusing av sand og grus.

Kontakt oss

Alf Engen as
Industriveien 19
6600 SUNNDALSØRA
Tlf. 91 30 66 00
Org.nr. 952 025 619

firmapost@alfengen.no


Personvernerklæring/Privacy Policy

Gjelder for annonse og katalogsalg til Alf Engen AS ↓